تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها

غار کمربند

18 اسفند 1397 جاذبه ها

این غار در قسمت غربی شهرستان بهشهر و در حاشیه شرقی روستای تروجن (شهید آباد کنونی) واقع گردیده است. فضای داخلی غار کمربند 40 متر مربع می باشد. طی کاوش در این غار 28 لایه 20 سانتیمتری شناسایی گردیده که از نظر گاهنگاری، تاریخی حد فاصل 9530ق.م تا 5320 ق.م را شامل می گردد. همچنین بقایای 4 اسکلت به همراه یک چنگال استخوانی زیبا در این غار بدست آمده که در آستانه نوسنگی با سفال و بدون سفال در جلوی دهانه غار تدفین گردیده است غار کمربند در 5/1 کیلومتری جنوب غربی شهرستان بهشهر قرار دارد. 

www.mazandchto.ir/service/215