تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

شهرستان رامسر و تنکابن