تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

خانه صنایع دستی (روحانی ساری)