تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

نکوداشت مردمی تولد نیما یوشیج