تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

سایت موزه گوهر تپه در شهرستان بهشهر