تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

پرسش های متداول

برای دریافت کارت شناسایی صنعت گری چه اقداماتی می بایست صورت پذیرد؟
ابتدا تکمیل مدارک-ارائه مدارک به شهرستان مربوطه - ارسال ازطرف شهرستان به اداره کل -بررسی مدارک و صدور کارت شناسایی
متقاضیان جهت شرکت در آزمون های گردشگری می بایست چه اقدامی انجام دهند؟
به سامانه جامع آموزش گردشگری که که لینک آن برروی وب سایت اداره کل قرار داده شده است مراجعه نمایند.
متقاضیان جهت دریافت اطلاعات راجع به موزه ها به چه واحدی مراجعه نمایند؟
واحد موزه های حوزه میراث فرهنگی اداره کل
متقاضیان جهت دریافت مجوزهای لازم جهت دفاترخدمات مسافرتی می بایست به چه طریقی اقدام نمایند؟
ازطریق مراجعه به سامانه جامع دفاترخدمات مسافرتی استان که لینک آن برروی وب سایت اداره کل قرار داده شده است.
متقاضیان جهت ثبت نام درراستای حمایت ازمشاغل خانکی چگونه می بایست اقدام نمایند؟
متقاضی می بایست به سامانه حمایت ازمشاغل خانگی جهت ثبت نام متقاضیان که لینک آن برروی وب سایت اداره کل قرار داده شده است مراجعه نماید.