تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

معاونت سرمایه گذاری

26 اسفند 1397
پ

 

 

معاونت سرمایه گذاری

 

شرح وظایف

 

 • مطالعه و بررسی ضوابط و استانداردهای فنی و اجرائی مربوط به ایجاد و توسعه تأسیسات زیربنائی گردشگری
 • برنامه ریزی و هدایت فعالیت ها برای انجام بررسی ها، امکان سنجی و شناخت شرایط و توجیهات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی طرحها و پروژه های ارائه شده
 • تهیه و تدوین برنامه های کلان توسعه حوزهای گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی در راستای دسترسی به اهداف سند چشم انداز و برنامه های توسعه ای کشور
 • برنامه ریزی لازم به منظور رفع موانع و مشکلات اقتصادی بخش های میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع دستی و هنرهای سنتی
 • سیاستگذاری و برنامه ریزی برای جذب منابع و سرمایه های داخلی و خارجی جهت توسعه فعالیت های میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع دستی و هنرهای سنتی.
 • بررسی راهکارهای لازم به منظور شناسایی منابع جدید حمایتی و جذب سرمایه.
 • بررسی قوانین و مقررات نظام های بانکی کشور و ارائه پیشنهادهای لازم جهت بهره گیری مناسب از تسهیلات بانکی به منظور تحقق اهداف سازمان در حوزه های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی.
 • برنامه ریزی، سیاست¬گذاری، سازماندهی و نظارت بر تاسیس سازمان¬های مردم نهاد با همکاری سایر دستگاه های و نهادهای متولی به منظور آموزش، توانمندسازی و حمایت از سازمان¬های مردم نهاد
 • بررسی طرحهای تهیه شده توسط بخش های دولتی و غیر دولتی در حوزه مأموریتها و اختیارات سازمان از دیدگاه فنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و صدور موافقت نامه های لازم برای اجرای آنها.
 • نظارت و کنترل بر اجرای طرح های توسعه ای و چگونگی مصرف تسهیلات واگذار شده در کلیه مراحل اجرا.
 • مطالعه و بررسی و ارائه پیشنهاد به منظور توسعه مناطق نمونه گردشگری در مناطق مختلف کشور و نظارت بر اداره مناطق مزبور.
 • تعیین سیاست ها و راهکارهای اشتغال و کار آفرینی در طول برنامه های توسعه کشور
اشتراک گذاری