تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

معاونت توسعه مدیریت

26 اسفند 1397
پ

 

معاونت توسعه مدیریت

شرح وظایف

 

 • تعیین خط مشی و تدوین برنامه های اجرائی در امور اداری، حقوقی، رفاهی، مالی، پشتیبانی، مدیریتی و سایر زمینه های مربوط در چارچوب سیاست ها و خط مشی های کلی سازمان
 • برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر تهیه و تنظیم بودجه سازمان با همکاری و مشارکت واحدهای ذیربط
 • نظارت بر توزیع و تخصیص بودجه بین واحدهای مختلف و نظارت بر اجرای آنها
 • بررسی، مطالعه و تدوین سیاست ها و برنامه های راهبردی مدیریت منابع انسانی
 • برنامه ریزی، تأمین و توسعه منابع مالی مورد نیاز از محل های مختلف
 • برنامه ریزی به منظور طراحی نظام ارزشیابی آموزش های ضمن خدمت کارکنان در جهت بهبود مستمر برنامه های آموزشی
 • ساماندهی و هماهنگی نظام های اطلاعاتی و نظارت بر نحوه تشکیل، استقرار، طبقه بندی و نگهداری آمار محصولات حوزه های مختلف
 • برنامه ریزی به منظور جذب منابع لازم جهت ارتقاء کیفیت و کمیت امور رفاهی کارکنان
 • پیش بینی راه های توسعه روحیه و رفاه و فعالیت های فوق برنامه اعم از ورزشی، تفریحی، سیاحتی و زیارتی کارکنان
 • نظارت بر حسن جریان اداری و مالی سازمان به منظور انجام صحیح و سریع وظایف و فعالیت ها در ستاد و مراکز استان ها
 • برنامه ریزی به منظور تعیین احتیاجات آموزشی کارکنان سازمان و نظارت بر تهیه، تنظیم و اجرای برنامه های لازم در این زمینه
 • بررسی و برنامه ریزی در خصوص نحوه تأمین نیروی انسانی متخصص و کارآزموده
 • نظارت بر تنظیم و پیشنهاد بودجه سازمان و پیگیری سیر مراحل تصویب آن
 • نظارت و مراقبت بر کلیه امور مالی به منظور حفظ و رعایت مقررات مربوط
اشتراک گذاری