تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

یگان حفاظت

2 بهمن 1397
پ

 

 

شرح مختصری از دستورالعمل یگان حفاظت

یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری در اجرای ماده 179 قانون برنامه توسعه اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (تنفیذی در ماده 129 قانون برنامه چهارم توسعه) و دستورالعمل تشکیل یگان حفاظت در دستگاههای کشوری مصوب 5/4/79 مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا برابر دستور العمل ستاد کل نیروهای مسلح  و با رعایت مفاد قانون تشکیل سازمان مذکور ، مصوب 23/10/82 مجلس شورای اسلامی و ضوابط مربوط ، اجرای مأموریت می نماید .

- در این راستا شرح وظایفی برای یگان تعریف شده که در حین مأموریتهای عملیاتی و میدانی تحت نظارت  فرمانده یگان حفاظت دستگاه مشغول بفعالیت میباشند از قبیل :

1- حفاظت از تأسیسات ، اماکن ، تجهیزات ، اموال منقول و غیر منقول سازمان در سطح کشور با استفاده از طرح ها و دستورالعمل های حفاظتی ، انتظامی ، امنیتی و بهره گیری از سامانه های هوشمند و فناوری روز و بخشی از وظایف ناجا در این خصوص .

2- تأمین حفظ نظم و امنیت در موزه ها ، گنجینه ها ، بناها و مجموعه های تاریخی-فرهنگی .

3-انجام اقدامات لازم جهت پیشگیری از وقوع جرائم علیه میراث فرهنگی ، گردشگران داخلی و خارجی ، کشف جرم و دستگیری متهمین و مجرمین .

4- انجام اقدامات پیشگیرانه و جلوگیری از سرقت ، تعرض و تجاوز به میراث ملی ، فرهنگی و صنایع دستی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی و فعالیت هایی نظیر تخریب بناهای تاریخی ، حفاری غیر مجاز ، انتقال ، قاچاق و خرید و فروش اشیاء و عتیقات جات ملی و محوطه های تاریخی در حوزه استحفاظی .

5- کنترل بر ورود و خروج اشیاء و اموال تاریخی – فرهنگی و انجام اقدامات حفاظتی در حوزه استحفاظی بر اساس دستورالعمل صادره از سازمان.

6- انجام وظایف قانونی در مقام ضابط خاص دادگستری در مورد جرائم مشهود در حوزه استحفاظی .

7 – گشت زنی در حوزه های استحفاظی یگان به منظور حصول اطمیناناز برقراری حفاظت و امنیت

 

اشتراک گذاری