تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

دفتر ریاست

2 بهمن 1397
پ

 

دریافت نامه ها، اوراق، پرونده ها و سایر مکاتبات رسیده به حوزه ریاست
- پیگیری نامه ها و سایر مکاتبات توزیع شده بین دفاتر تابعه و افراد ذیربط
- برقراری ارتباط تلفنی و مبادله اطلاعات از طریق فاکس و... بر حسب نظر ریاست سازمان
- انجام هماهنگی های لازم برای تظیم برنامه های ریاست سازمان اعم از بازدید، ملاقات و جلسات
- تهیه و تنظیم گزارش وقایع مهم روزانه جهت ارائه به ریاست
- آماده نمودن سوابق و پرونده های مربوط به جلسات و سمینارها جهت مطالعه ریاست سازمان قبل از شروع جلسات
- پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنها
- تهیه پیش نویس برخی از نامه ها و گزارش ها و جدول مربوط برای ملاحظه ریاست سازمان
- انجام سایر امور ارجاعی مرتبط با وظایف فوق الذکر از جانب مافوق

 

اشتراک گذاری