تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

روابط عمومی

2 بهمن 1397
پ

 

شرح وظایف کارشناس مسئول امور فرهنگی و ارتباطات

-برنامه ریزی و تقسیم کار بین کارکنان تحت سرپرستی در سطح استان

- فراهم آوردن تمهیدات لازم به منظور توسعه فعالیت های  فرهنگی سازمان، اجرای مراسم و نشر و توزیع تولیدات فرهنگی و همچنین حمایت و هدایت از تشکل های غیر دولتی و صنفی در سطح استان

- نظارت بر اجرای برنامه ها و مراسم خاص مرتبط با رویدادهای میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در سطح استان در چارچوب دستورالعمل های صادره از سوی سازمان مرکزی

- حمایت و هدایت بخش غیر دولتی و جلب مشارکت های مردمی در جهت گسترش و توسعه فعالیت های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در قالب ضوابط و معیارهای تدوین شده و ابلاغی

- برقراری ارتباط و هماهنگی در جهت انعکاس فعالیت های فرهنگی منطقه در سطح استان و کشور

- هماهنگی در ایجاد پایگاه ها و سایت های تصویری نمایشی برای اطلاع رسانی در زمینه مراکز و جاذبه های تاریخی، طبیعی و...  استان با معاونت ذی ربط سازمان مرکزی و نظارت بر ایجاد آنها در سطح استان

- نظارت بر کار موزه ها و کاخ موزه ها در سطح استان و تلاش در جهت حفظ آثار تاریخی- فرهنگی و مرمت آنها

- همکاری با سازمان مرکزی در جهت کشف و استرداد اموال مسروقه و ایمن سازی موزه ها

- نیازسنجی و برنامه ریزی آموزشی به منظور انعکاس به ستاد مرکزی در جهت تأمین نیازهای آموزشی بخش

- بررسی و ارزیابی عملکرد و فعالیت های فرهنگی تشکل های غیر دولتی در سطح استان و عنداللزوم ارائه نظرات تخصصی به واحد های مزبور

- ارزشیابی عملکرد کارکنان تحت سرپرستی و هدایت آنها

 

 

 

اشتراک گذاری